De uitdagingen van de ateliers

In de vier atelier werken onze deelnemers aan de school van de toekomst. Eind november zijn de uitdagingen van elk atelier geformuleerd:

Gepersonaliseerd leren
Wat hebben kinderen nodig om volledig op hun eigen wijze en niveau met moderne middelen en technieken te leren? Wat is de invloed van ouders en leerkrachten?

De Duurzame school
Wat is er voor nodig dat onderwijs duurzaam  wordt voor people, planet en profit?

Overal goed onderwijs
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle kinderen goed onderwijs krijgen? Ongeacht de omvang van dorp en school.

21e eeuwse vaardigheden
Welke competenties hebben de kinderen van de toekomst nodig om succesvol en gelukkig in de maatschappij te kunnen functioneren? Hoe kan het onderwijs daaraan bijdragen?

Klik voor meer informatie op de tegels op de homepage.