Digitaal dashboard en Portaal

De transitie naar gepersonaliseerd leren is niet mogelijk zonder goede digitale ondersteuning. Veel ontwikkelingen zijn gaande op dat gebied. Er komen meer en meer toepassingen beschikbaar. De vraag dringt zich op of deze toepassingen ook datgene brengen waar leerlingen en leerkrachten daadwerkelijk behoefte aan hebben.

Het atelier gepersonaliseerd leren heeft gezamenlijk wensen op papier gezet, waar een digitaal educatief dashboard minimaal aan zou moeten voldoen.
Open structuur, flexibiliteit en vrijheid van keuze is daarbij leidend.
Een open next level platform
Het Next-Level platform is Online, in de Cloud en gericht op samenwerking. Dit open platform is geïntegreerd met Office365 en biedt nu een Document Management, een Leer/werkomgeving met onderwijsapps en koppeling naar andere systemen.
Op dit moment zijn koppelingen (Single Sign-On) naar andere systemen mogelijk. In de toekomst zal het platform naadloze integratie dienen te bieden met onder andere contentproviders. Dit platform is de toegangsdeur naar andere onderwijssystemen, lessen en contentproviders. Hiermee wordt digitalisering voor scholen echt gemakkelijker en worden ze maximaal ontzorgd.
Met ICT partners Accent, Microsoft en Le Capuchon is een iteratief bottom up proces gestart met leerkrachten voor het ontwerpen van een platfom. Een flexibel model waarin elke school vrij is in keuze, in gebruik van applicaties en omgeving.

Cloud en het next level platform
Beheer wordt tegenwoordig vanuit de Cloud gedaan en is ontzettend efficiënt door nieuwe technieken én doordat er op alle gebieden specialisten zijn. De scholen worden op deze manier maximaal ontzorgd.
De kunst is het verbinden van de complexe nieuwe technieken en dit op zo’n manier aan scholen aan te bieden dat het toegankelijk en laagdrempelig is. Door dit goed te doen worden ook alle drempels voor vernieuwing in het onderwijs weggehaald.
Dashboard gepersonaliseerd leren
In het kader van de ontwikkeling naar gepersonaliseerd leren is er met de deelnemers van het gelijknamige atelier nagedacht over digitale ondersteuning. Omdat er geen producten op de markt worden aangeboden die aan alle wensen voldoen is besloten om een eigen prototype te ontwikkelen. Daarbij was flexibiliteit een belangrijke voorwaarde, het werken vanuit de leerlijnen van het SLO, alsmede het digitaal aanmaken van individuele ontwikkelingsplannen per kind.
Dit Minimum Viable Product pakt het werken met een individueel ontwikkelingsplan aan. Het is eenvoudig om voor een groep kinderen, op basis van de SLO-leerdoelen, een uniek plan te maken. Kinderen hebben een eigen inlog en krijgen alleen de vakken en doelen te zien die op dat moment voor hen zijn ingepland. Daarnaast wordt per doel een aantal bijpassende activiteiten getoond. De leerkracht kan deze activiteiten aanmaken en aanvullen. Tot slot kan het kind bij het voltooien van een doel een bewijs toevoegen aan zijn/haar eigen portfolio. De leerkracht kan in een overzicht zien hoe ver de klas is met alle opgenomen doelen. Daarmee is de eerste cirkel met het werken van gepersonaliseerd onderwijs rond.