Duurzame school

Bij het woord duurzaam denken we al snel aan de manier waarop wij als school omgaan met het milieu, energieverbruik en het gebouw. Duurzaam onderwijs is meer: onderwijs dat op alle gebieden goed is voor de mensen die er werken en de mensen die er les krijgen. Onderwijs dat mensen bewust maakt van hun omgeving en iets toevoegt aan een toekomstbestendige maatschappij. Dat uiteraard wel gecombineerd met onderwijs in gebouwen die zo duurzaam mogelijk met energie en water omgaan.

De uitdaging van dit atelier is:
Wat is er nodig voor onderwijs van de toekomst dat duurzaam is voor people (mens & organisatie), planet (milieu) en profit (waarde toevoegen aan de maatschappij)?

Bij het woord duurzaam denken we al snel aan de manier waarop wij als school omgaan met het milieu, energieverbruik en het gebouw. Duurzaam onderwijs is meer: onderwijs dat op alle gebieden goed is voor de mensen die er werken en de mensen die er les krijgen. Onderwijs dat mensen bewust maakt van hun omgeving en iets toevoegt aan een toekomstbestendige maatschappij.

Duurzame ontwikkeling is een oplossingsrichting om de grote uitdagingen van 21e eeuw het hoofd te kunnen bieden. Waar kan je die ontwikkeling beter vormgeven en starten dan in het basisonderwijs; dé plek waar volop kansen en mogelijkheden liggen om duurzaam denken en doen te verbinden aan de primaire en natuurlijke ontwikkeling van de kinderen, de ambities van de leerkracht, de rol en stimulans van de ouders en de directe omgeving. De plek om een voetafdruk te laten ontstaan die leeft binnen de gemeenschap en waar de gemeenschap -Mienskip- trots op mag zijn.

Next Level Scholen willen voorop lopen en onderscheidend zijn, zowel qua proces als fysiek. Fysiek omdat naast het gebouw zelf ook expliciet wordt gekeken naar de locatie, het dorp, de stad, het eiland en nog belangrijker: de wensen van de eindgebruiker. Elke school staat in een andere omgeving en heeft andere gebruikers.

Impact (leer) omgeving

In een optimale, inspirerende (leer)omgeving kunnen zowel leerlingen als leerkrachten het maximale uit zichzelf en elkaar halen. Het ontwerp en de inrichting van het schoolgebouw nemen daarom een centrale plaats in binnen het Next Level concept. Door juist aandacht te hebben voor de beleving van de ruimte leren kinderen al op jonge leeftijd hoe ze zich moeten verhouden tot hun medeleerlingen en tot de wereld waarin ze leven.

Samen ontwerpen en slim inrichten

De kinderen en leerkrachten zijn zoveel mogelijk betrokken geweest bij het ontwerp; ze hebben invloed gehad op de ontwikkeling van de leeromgeving van de toekomst: dynamisch, open, duurzaam en mensgericht. Het is een comfortabel, flexibel ingericht gebouw gericht op ontmoeting en samenwerking binnen de school en binnen de gemeenschap.

In de scholen zijn leerdomeinen gecreëerd. Dit zijn ruimtes die aanpasbaar zijn naar diverse lestypen: groepsgericht en zelfstandiger. Daarnaast beschikken de stamgroepen en hun groepsleerkracht over een eigen ruimte, waar ze op bepaalde momenten van de dag samenkomen. Deze ruimte is, waar mogelijk, zo klein mogelijk gehouden (maximaal 40 m2), zodat er binnen het gebouw meer ruimte overblijft voor de flexibele werkruimtes.

In de leeromgeving kunnen meerdere activiteiten tegelijkertijd plaatsvinden, zonder dat deze ruimtes generiek worden. Diversiteit, personalisatie en het specifieke doel van de verschillende activiteiten staan centraal. Leeromgevingen waar de gemeenschap wordt geïntegreerd en waar creativiteit, innovatie, identiteit en duurzaamheid alle ruimte krijgen en waar de leerlingen en leerkrachten ideeën en inspiratie kunnen uitwisselen, bieden een basis voor een leven lang leren.

Duurzaam gebouw

Het Next Level schoolgebouw is transparant en duurzaam. Om duurzaamheid te realiseren wordt er zo optimaal mogelijk gebruik gemaakt van de natuurelementen. Zo worden aarde, water, lucht en zonlicht ingezet als primaire energiebronnen. Belangrijk hierbij is dat de materialen die gebruikt worden ook duurzaam zijn en kunnen worden hergebruikt (Cradle2cradle). Op lange termijn wordt zo fors bespaard op de exploitatielasten. Het bespaarde geld kan ingezet worden voor de uitvoering van de primaire onderwijstaken.

Het gebouw kenmerkt zich door veel daglicht, een passende, uitdagende, flexibele inrichting, een prettige akoestiek en door zeer bewust kleurgebruik (Zie bijlage ter voorbeeld/ inspiratie). Het biedt een gezonde leef-,leeromgeving waar iedereen zich comfortabel en veilig kan voelen. De inrichting levert een grote positieve bijdrage aan het werkplezier.

Duurzame ontwikkeling in het onderwijs is daarmee een essentieel thema. Bijna 80% van de werkgevers vraagt hier expliciet om. Duurzaamheid in het onderwijs kan gebruikt worden als een kwaliteit verbeterend instrument, waarbinnen systeemdenken, interdisciplinair samenwerken, vakkennis en 21st century skills centraal staan. De leerlingen op de Next Level scholen worden zodoende gestimuleerd om zelfstandig te werken, initiatief te nemen, samen te werken en zelf te plannen, zodat zij voldoende zijn toegerust op de maatschappij en een succesvolle, duurzame toekomst tegemoet kunnen gaan.

  • PEOPLE

Doelstelling; Het creëren van een duurzame omgeving waarin zowel leerlingen als leerkrachten zich kunnen ontwikkelingen en handhaven op een gezonde wijze. Het gaat hierbij dus om zowel mentale als fysieke gezondheid op korte en lange termijn voor de gehele community.

Een gezonde psychosociale leeromgeving is cruciaal voor zowel kind als leerkracht.

  • PLANET

Invulling geven aan de duurzame planet filosofie onderscheid zich in twee onderwerpen.

  • de duurzaamheid van het gebouw, de materie
  • de duurzaamheid van ons handelen als mens, onze footprint

Onze ambitie is dat kinderen en leerkrachten zijn zich bewust zijn van het effect van hun handelen op de lange termijn op de wereld om hen heen.

  • PROFIT

De mens kan slechts werkelijk mens worden als hij deel is van een gemeenschap die hem de mogelijkheden geeft zichzelf te zijn. Hierbij draait het om het inzicht dat een school geen deel dient te worden van de gemeenschap, maar dat de gemeenschap deel wordt van de school.

Maatschappelijke waarde

De Next Level School heeft de ambitie in zich om een plek te zijn waar de gemeenschap trots op is.

De school is een voorbeeldplek, door een structurele invulling van de duurzaamheidsfilosofie, voor mens en planeet.

Thema nieuws

De expeditie is op tour!

De expeditie is gestart! Op de Finne in Jistrum zijn de scholen vol enthousiasme gestart met de plastic soup expeditie. In korte tijd zijn ze zich goed bewust geworden van de hoeveelheid plastic [...]

Brieven van Sil

Elke maand ontvangen de deelnemers aan de ateliers een uitnodiging voor een workshop. In iedere uitnodiging is een brief van scholier Sil opgenomen: Brief december 2015 Hallo allemaal, Ik ben [...]

Wilt u meer weten over dit thema of wilt u meepraten over dit thema, neem dan contact met ons op.