Een dag op de next level school

Zo rond half negen komen de eerste kinderen binnendruppelen. Tasjes in de kast, jassen op de kapstok en er klinkt vanuit allerlei hoeken van het gebouw een vrolijk: goedemorgen! Maarten zwaait naar zijn juffie, pakt zijn tabletje en duikt naar zijn favoriete plekje op de bank. Hij gaat gelijk aan het werk. Twee meiden lopen kletsend naar een samenwerktafel en Anneke praat nog even met de rekenjuf. De juffen verspreiden zich over de werkruimtes en helpen kinderen met plannen en starten. Hier en daar hoor je nog een klein gesprekje en dan is iedereen aan het werk.

Na een half uurtje waaiert de grote groep uiteen. Anneke huppelt met haar vriendinnetje naar het gymlokaal, Maarten gaat met zijn groep zingen en de rekenjuf legt vast grote blokken klaar voor haar rekenles van straks.

Om tien uur vult de werkruimte zich weer en zoeken alle kinderen een plekje op. Het ene kind zoekt de rust op, een ander functioneert prima aan een grote tafel en weer een ander gaat bij een wat ouder kind zitten. Iedereen werkt aan zijn eigen programma, op zijn eigen niveau en op zijn eigen apparaatje. Wat je moet doen, dat staat in je Individuele ontwikkelingsplan, die heb je samen met je juf en je ouders gemaakt. Heb je je doelen gehaald? Dan mag je lekker verder. Begrijp je het even niet? Er is altijd iemand in de buurt die je verder kan helpen.

In de kleine ruimtes worden instructies gegeven. De instructies zijn niet langer dan een kwartier en worden aan kleine groepjes gegeven. De rekenspecialist verzorgt de rekeninstructies en zorgt ervoor dat alle kinderen ononderbroken hun leerlijn rekenen kunnen volgen. Dit doet ze op basis van de resultaten en de plaats op de leerlijn van de leerlingen. Er zijn op alle basisvakgebieden specialisten. Regelmatig overlegt de specialist met de groepsleerkracht, ze adviseren en informeren elkaar over de ontwikkeling van het kind. De groepsleerkracht kan dit dan weer doorspreken met de ouders en het kind.

Tussendoor kunnen de kinderen even tien minuutjes naar buiten, even eten, wat drinken, lekker rennen….

Na het harde werken is het tijd voor een activiteit met je leeftijdsgroep, en waar de ene groep gymt en de andere groep zingt, gaat de groep van Maarten naar buiten voor een verkeersles bij hun op de kruising.

Na de lunch wordt het project gestart. De projectjuf kondigt het aan. Het thema is innovatie. Een robot loopt de ruimte binnen met een wiel in zijn handen en na een flitsende show, de verdeling van de groepen, het verzamelen van de opdrachten en het maken van de onderzoeksvragen, gaan alle kinderen aan het werk. Truus gaat een presentatie maken over uitvindingen van de vorige eeuw, Kees gaat op onderzoek uit naar Silicon Valley, Maarten en Sven gaan in de buurt onderzoeken doen, Femke gaat een uitvinding bedenken en Bep gaat voorspellen wat er in de toekomst gaat veranderen. Gezamenlijk gaan ze dit presenteren aan de hele school in de vorm van een filmpje. De leerkrachten begeleiden, helpen, sturen en zorgen dat de leerlingen hun kennis en vaardigheden zo veel mogelijk gaan verdiepen tijdens het projectleren. Ook zorgen ze er voor dat de vijf domeinen en de kerndoelen op een zo natuurlijk mogelijke wijze behandeld worden.

Nog even samen met je leeftijdsgenootjes luisteren naar een prachtig verhaal bij de eigen leerkracht en daarna lekker verder met je project….

Behalve op dinsdag en donderdag, dan mag je twee hele uren lang vrij ontdekken! De leerlingen mogen tijdens de IOPgesprekken aangeven wat ze willen doen in deze tijd en als ze het nog niet weten mogen ze zich inschrijven voor de talloze workshops. Koken, programmeren, werken bij de boer, techniek, schilderen, blokfluit spelen…. Alles is mogelijk. De school zoekt naar mogelijkheden om de wensen van de kinderen zo veel mogelijk na te komen.

En dan gaan ze naar huis, met in hun tasje hun eigen tablet. Als ze dat willen kunnen de kinderen overal en altijd leren. Ze kunnen hun vorderingen laten zien aan hun ouders en ook wat ze hebben gedaan bij het projectleren. Dit is alleen maar mogelijk door de online mogelijkheden van de toegang tot het portaal en het dashboard. Het portaal zorgt ervoor dat kinderen, zonder overal wachtwoorden voor te hoeven onthouden, altijd toegang hebben tot al hun onderwijsprogramma’s. In het dashboard staat hun individuele ontwikkelingsplan die samen met kind, ouders en groepsleerkracht wordt opgesteld. Het plan beslaat een periode van tien weken. Naast de eigen ontwikkelingsdoelen, ook op persoonsvormend gebied, die de leerlingen zelf willen halen worden de kerndoelen structureel aangeboden. Het portaal ontsluit deze kerndoelen, en zorgt ervoor dat ieder kind op ieder vakgebied op zijn eigen niveau kan gaan werken. De vorderingen worden live bijgehouden en zijn toegankelijk voor ouders, leerlingen en leerkrachten. Er kunnen onder de kerndoelen lessen, filmpjes en uitleggen gehangen worden, maar we streven naar een volledig gevuld dashboard met content van verschillende uitgevers, zodat de leerlingen op eigen gekozen manieren ieder hun doel kunnen bereiken.

Elk kind is anders, elk kind leert anders. Het ene kind heeft meer tijd nodig en het andere kind heeft meer hulp nodig. In het traditionele onderwijssysteem moeten kinderen steeds op elkaar wachten of worden meegesleept aan een kar die ze niet bij kunnen houden. We weten dit, maar kunnen het niet veranderen omdat het met de huidige manier van werken niet valt te organiseren. Next level gooit de organisatie om.

Door structureel groepsdoorbrekend en op niveau te werken, door leerkrachten op te leiden die verregaande kennis van de leerlijnen en de inhouden van de vakgebieden hebben, door ruimte te geven om kinderen zelf hun tempo en hun tijden te laten bepalen, door voor een dashboard te kiezen dat kinderen live volgt en dat toetsen vrijwel overbodig maakt en door kinderen zelfstandig te laten werken in een veilige omgeving waar ze omringd worden door vertrouwde mensen.

De manier waarop Next Level het onderwijs nieuwe vorm geeft is uniek. Met zorg voor het welbevinden van alle mensen binnen en buiten de school gaan we een nieuwe dimensie tegemoet. De leerkrachten mogen het onderwijs weer mee ontwerpen, naast het aanleren van de noodzakelijke basiskennis, kunnen ze op een creatieve speelse manier deze kennis verdiepen en verbreden door met projectonderwijs aan de gang te gaan. Met zijn allen. Leerkrachten hebben elkaar nodig en hebben elkaars expertise nodig. Gezamenlijk voor elkaar en voor de kinderen. Samen de mooie en ook de lastige momenten delen. Samen werken aan persoonlijk, innovatief en flexibel onderwijs.