Ervaringen

Bestuurders over Next Level:

“Nu, een aantal jaren later, kunnen we zeggen dat de 4 Next Level pijlers niet meer alleen zijn voorbehouden aan de scholen die hebben meegedaan aan Next Level, maar dat deze door al onze scholen zijn omarmd. Ook zijn ze terug te vinden in ons strategisch perspectief 2020-2024.”


“Je hebt van de medewerkers op jouw school een ‘Next Levelteam’ gemaakt. Dat mag je koesteren.” (Bestuurder tegen haar schooldirecteur)

Schoolleiders over Next Level:

“De Next Level aanpak helpt ons bij het vormen van beleid en onze strategie en geeft ons houvast bij het maken van de plannen voor komend jaar.”


“Ik herken onze kinderen, ons team en onze ouders in de Next Level aanpak. En nog een aanvulling die ik zelf onlangs tot mijn blijde verrassing heb ervaren: ook ouders worden zich meer bewust op hun opvoedingskansen. De olievlek verspreidt zich.”

Leerkrachten over Next Level:

“Ik heb echt het idee dat door het Next Level programma ik invloed heb op wat wij met elkaar op school gaan ontwikkelen.”


“De Next Level monitor geeft ons inzicht welke thema’s wij met elkaar op school willen ontwikkelen.”


“Het is lekker concreet zo, we kunnen aan de slag met elkaar, en kunnen we ons echt richten op wat wij belangrijk vinden.”

Ouders over Next Level:

“Wat geven jullie hier leuk en modern onderwijs.” (een ouder tegen de schooldirecteur)


“Wat zijn jullie goed bezig, wat een energie, betrokkenheid en beweging.”

Inspectie over Next Level:

“Krachtig hoe jullie je eigen identiteit met het Next level programma tot ontwikkeling brengen.” (Inspecteur van Onderwijs in haar rapport over de onderwijsontwikkeling binnen de organisatie)