Hoofdsponsors Next Level School

Het project Next Level School krijgt (financiële) steun van de volgende organisaties:

 

stichting-palludara     Furore

PCBO

Terschelling

 

Wat is de motivatie voor deze organisaties om Next Level School te steunen?

Provincie Fryslân
Gedeputeerde Poepjes:
“Met de aanleg van snel internet willen wij elke Fries toegang geven tot digitale diensten. Het Next Level programma is hier een heel mooi voorbeeld van. Met dit programma kunnen kinderen leren op eigen niveau en in eigen tempo. Leerresultaten zijn direct zichtbaar. Dit maakt veel administratief werk overbodig. De kinderen zijn verbonden met hun leraar en andere kinderen, waar ook ter wereld.”

PCBO Tytsjerksteradiel
Jan Sijtsema: 
“Om het maximale uit kinderen te halen, is het essentieel dat elke leerling onderwijs krijgt dat past bij zijn individuele talenten, leerkenmerken en mogelijkheden. Daarnaast willen we samen zorgen voor een duurzame inzet van onze medewerkers. In dit project trekken deskundigen en praktijkmensen gezamenlijk op. Niet alleen uit het onderwijs, maar ook uit het bedrijfsleven. Daarom wil PCBO Tytsjerksteradiel graag mee doen aan deze geïntegreerde aanpak”

 OPO Furore
Lutzen Renema: “ Wij vinden het belangrijk dat de medewerkers vanuit de scholen invloed hebben op het onderwijs. Onze passie is kinderen voorbereiden op hun toekomst en alle kinderen optimale kansen bieden. Wat ons als OPO Furore aantrekt in Next Level School? Samen met collega-organisties optrekken, van en met elkaar leren, activiteiten in de praktijk uitproberen en planmatig werken aan onderwijsvernieuwing!”

Stichting Palludara
Joop Fortuin: “Palludara gaat voor de optimale ontwikkeling van de talenten van alle leerlingen. Daarbij zien wij de leerkrachten als belangrijkste factor voor het realiseren van kwalitatief hoogstaand onderwijs. Next Level school combineert de ervaringen uit de praktijk met externe ondersteuning van deskundigen. Wij zien dit als een prachtige manier om te werken aan innovatieve, onderscheidende en duurzame onderwijsconcepten. Daarbij wordt het eigenaarschap van de professionals (de leerkrachten) ontwikkeld en benut.”

Openbaar onderwijs Terschelling
Willy Cupido:
“Het onderwijs terug willen geven aan de professionals.” Deze uitspraak van de initiatiefnemers van Next Level School, was voor ons de grootste triggger om ons aan te sluiten. Daarbij houdt onze organisatie  zich met alle thema’s bezig waar de ateliers zich op richten. Reden genoeg om enthousiast ja te zeggen tegen dit project. Ja, tegen een kans om samen met andere partners bij te dragen aan toekomstbestendig onderwijs, waar kinderen, leraren en ouders gelukkiger van worden!”

 

 

 

Wil je meer weten, neem dan contact met ons op!

Neem contact op

Next Level School
Ielke Boonstraloane 23
9254 AB Garyp
Telnr: 06-51270129
E-mailadres: info@nextlevelschool.frl