Gepersonaliseerd leren

Tristan wordt gek van al die sommen, Vera smult van blaadjes vol met woorden, Huib zakt weg in zijn stoel, want alles duurt zo lang, Thijs gaat liever buiten spelen, Kees wil dat juf naast hem zit en hem na elke som een aai over zijn bol geeft. Zo zijn er nog veel meer kinderen in de klas met allemaal hun eigen kenmerken!

Zoveel leerlingen, zoveel verschillen…

Nu passend onderwijs een feit is staan we voor nog meer uitdagingen! Hoe gaan we nu elk kind geven waar hij behoefte aan heeft en hoe zit het dan met de administratie, de kerndoelen, de controle en de inspectie en alles wat er verder nog moet gebeuren?

Stel dat er een programma zou zijn waar kinderen op hun eigen niveau en op hun eigen wijze aan het werk zouden kunnen gaan. Dat ze gevolgd en bijgestuurd kunnen worden. Dat de leerkracht duidelijk in beeld heeft waar kinderen zijn in hun ontwikkeling. Dat toetsen en rapportages overbodig worden. En groepsplannen…

Als zo’n programma ontwikkeld wordt, hebben leerkrachten weer tijd over voor prachtige, gevarieerde lessen. Al die kennis die gepersonaliseerd is opgedaan, is nutteloos als hij niet wordt gebruikt en toegepast in werkelijke situaties.

Is dat mogelijk? Jazeker! Nu we praktisch onbeperkte mogelijkheden hebben door de huidige technologie hebben, zijn we nog nooit zo dichtbij een oplossing voor het onderwijs op maat geweest. Alles wat we willen, kan gemaakt worden.

Atelier ‘Gepersonaliseerd leren’

Een groot enthousiast en gemotiveerd team van leerkrachten heeft tijdens tien ateliers gesproken, gediscussieerd en gedroomd over de Next Level school. De compacte uitwerking hiervan kunt u hieronder lezen.

Waarom gepersonaliseerd leren?

Om in de maatschappij van straks succesvol en gelukkig te kunnen zijn is het belangrijk dat kinderen de kans en de ruimte krijgen om hun vaardigheden en talenten tot ontwikkeling te kunnen brengen. We kiezen voor gepersonaliseerd onderwijs om betere aan de behoeften van het kinderen te voldoen.

Gepersonaliseerd leren

Het atelier heeft een concept gemaakt waarin staat beschreven hoe gepersonaliseerd leren er uit gaat zien in de Next level school.  Hoe de dag er op een next level school uitziet, met een juiste balans tussen zelfwerkzaamheid, projectmatig werken en sociale activiteiten, is beschreven in een dagindeling. De hulpmiddelen die nodig zijn, zoals een digitaal portaal, een dashboard en een individueel ontwikkelplan, zijn door het  atelier bedacht en doorontwikkeld.

Kinderen maken op een Next Level school een ononderbroken en gepersonaliseerde ontwikkeling door. Deze ontwikkeling wordt begeleid door diverse specialisten, middels instructie, verlengde instructie en begeleiding en het zelfstandig verwerken van gedigitaliseerde oefenstof op de vakgebieden rekenen, spellen en  diverse onderdelen van taal. Digitaal leren wordt zo’n 1,5 uur per dag gedaan, bij voorkeur in de ochtend. Geheel groepsdoorbroken in de werkruimtes van het gebouw, zoveel mogelijk op een digitaal device. Er loopt een leerkracht/coach  rond en de specialist geeft (verlengde ) instructies aan alle groepen.

Veiligheid en welbevinden van leerlingen, teamleden en ouders vormen de basis van het  werken op een Next level school. Daarom horen alle kinderen van een bepaalde leeftijd bij een vaste groep met een eigen groepsleerkracht. Deze groepsleerkracht is ook het aanspreekpunt voor de ouders. Ouders spelen een belangrijke rol in de Next Level school, door ouders intensief te betrekken bij het leerproces en de sociaal emotionele ontwikkeling van hun kind, geven we de leerlingen  een stevige en veilige basis waarvandaan  ze zich kunnen ontwikkelen.

Lef hebben en durven!

De workshop van het atelier Gepersonaliseerd leren op 16 maart j.l. had nagenoeg hetzelfde onderwerp als het thema van de laatste workshop van het atelier 21e eeuwse vaardigheden: Lef hebben en [...]

Wilt u meer weten over dit thema of wilt u meepraten over dit thema, neem dan contact met ons op.