Iets vinden waar je niet naar op zoek bent….

DE ROL VAN SERENDIPITEIT IN OVERAL GOED ONDERWIJS

BOKSUM – Alexander Grit, docent aan Stenden University, gaf op vrijdag 18 maart een workshop over serendipiteit binnen het atelier Overal goed onderwijs. Ook het atelier Duurzame school was vertegenwoordigd. Serendipiteit omschrijft Alexander Grit als het vinden van iets waar je niet naar op zoek was, daar nieuwsgierig naar worden en het vervolgens uitwerken tot iets concreets.

Serendipiteit kan toegepast worden binnen Next Level School door een fysieke vrije ruimte te creëren. Hier moet de mogelijkheid zijn voor interactie en het ontdekken van nieuwe dingen. Dit fenomeen heet “explorative space”. Ter illustratie: in het Stenden Hotel was een speciale tafel neergezet die toevallige ontmoetingen stimuleerde. De tafel was een plek waar men vrij kon communiceren over van alles en nog wat. De reden dat deze tafel er kwam, was om de voorspelbaarheid van interacties te doen afnemen.

Mensen ervaren de wereld tegenwoordig als hoogst georganiseerd. Het wordt mensen moeilijk gemaakt om zelf te kunnen ontdekken. Alexander Grit werkt graag toe naar de vitale mens: iemand die zich onderscheidt binnen een groep door helemaal zichzelf te zijn. Next Level School werkt hier ook graag naartoe. Next Level School wil kinderen stimuleren zich te onderscheiden binnen een groep door de persoonlijke kwaliteiten en ontwikkeling bij te houden.

Het atelier Overal goed onderwijs heeft als ambitie om alle kinderen optimale onderwijskansen te bieden, ongeacht hun woonplaats en de omvang van de school. In de volgende bijeenkomst wordt de informatie over serendipiteit van Alexander Grit uitgewerkt in concrete punten die binnen Next Level School gelden.