Het Next Level Manifest

De Next Level School is een plek waar kinderen worden begeleid om in de maatschappij van straks succesvol en gelukkig te kunnen zijn.

DE NEXT LEVEL SCHOOL STAAT VOOR

1. ieder kind is uniek en is eigenaar van zijn of haar eigen leerproces waarbij leerkrachten hen begeleiden in hun ontwikkeling

2. ieder kind kan zich ontwikkelen binnen zijn of haar mogelijkheden, op basis van zijn of haar talent

3. wij stimuleren de Intrinsieke motivatie en houden rekening met de zone van de naaste ontwikkeling zodat het kind zijn of haar next level bereikt

4. kinderen, leerkrachten en ouders dragen samen verantwoordelijkheid en zijn zich bewust van hun eigen handelen, en het effect daarvan, ook op langere termijn

5. het curriculum bestaat uit kennisvakken, persoonsvorming en goed burgerschap

6. gepersonaliseerd leren is uitgangspunt van het leerproces waarbinnen ruimte is voor experimenteren, ontdekken, inspireren en ondernemen

7. een inspirerende, uitdagende en duurzame leer- en werkomgeving voor kind en leerkracht

8. wij stimuleren een gezonde fysieke en mentale ontwikkeling in een veilige omgeving

9. wij delen gouden momenten, jaarfeesten en teleurstellingen met elkaar

10. een plek dichtbij, waar de gemeenschap trots op is en onderdeel van uitmaakt