Next Level Onderwijs

Innoveren doe je samen. In het Next Level netwerk werken scholen met elkaar samen aan de realisatie van goed onderwijs, vandaag en met het oog op de toekomst. Dat doen ze binnen 4 thema’s

Personaliseren van leren

In onze inspirerende leeromgevingen werken leerlingen op hun eigen niveau en tempo. Onze leerkrachten helpen hen met nemen van verantwoordelijkheid om hun eigen talenten te ontdekken en ontwikkelen.

Goed onderwijs maak je samen

Wij geven samen vorm aan ons onderwijs. We betrekken leerlingen, leerkrachten, ouders, en de gemeenschap bij hoe we ons onderwijs inrichten. We doen dit samen met de andere scholen die aangesloten zijn in het netwerk.

De duurzame school

We bieden onderwijs voor de toekomst. Hierbij staat aandacht voor mens, milieu en de maatschappij centraal. De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties hanteren wij als uitgangspunt.

Het curriculum

We brengen kinderen de competenties bij die ze nodig hebben om in de toekomst succesvol en gelukkig in de maatschappij te staan.