De duurzame school

Bij het woord duurzaam denken we al snel aan de manier waarop wij als school omgaan met het milieu, met energieverbruik en met het gebouw. Duurzaam onderwijs is meer: onderwijs dat op alle gebieden goed is voor de mensen die er werken en de mensen die er les krijgen. Onderwijs dat mensen bewust maakt van hun omgeving en iets toevoegt aan een toekomstbestendige maatschappij. Uiteraard wel gecombineerd met onderwijs in gebouwen die zo duurzaam mogelijk met energie en water omgaan.

 

Duurzaam Next Level onderwijs:

Kinderen van nu groeien op als wereldburgers. Juist dat wereldburgerschap vraagt om je bewust te zijn van je eigen identiteit, je culturele basis én om tolerant te zijn voor andere culturen. Zo stelt de Onderwijsraad in een van haar adviezen dat “Jongeren internationaal competent moeten worden”. De vraag is hoe je dat vormgeeft in hedendaags onderwijs. Next Level onderwijs biedt onderwijs voor de toekomst. Hierbij staan aandacht voor de mens, het milieu en de maatschappij centraal. De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties hanteren wij als uitgangspunt.  Doelen die een eind moeten maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering ‘om de wereld tot een betere plek te maken’.

Scholen vertalen deze doelstellingen naar lokaal niveau. Met eigen keuzes, die passen bij de school, bij de identiteit en de gemeenschap waar de school onderdeel van is. Daarmee is duurzaam een logisch onderdeel van de visie en aanbod van onderwijs.

Impact (leer)omgeving

De scholen in ons netwerk willen voorop lopen en onderscheidend zijn, zowel qua proces als fysiek. Fysiek, omdat naast het gebouw zelf ook expliciet wordt gekeken naar de locatie, het dorp, de stad, het eiland en nog belangrijker: de wensen van de eindgebruiker. Elke school staat in een andere omgeving en heeft andere gebruikers. In een optimale, inspirerende (leer)omgeving kunnen zowel leerlingen als leerkrachten het maximale uit zichzelf en elkaar halen. Het ontwerp en de inrichting van het schoolgebouw nemen daarom een centrale plaats in binnen het Next Level onderwijs. Door juist aandacht te hebben voor de beleving van de ruimte leren kinderen al op jonge leeftijd hoe ze zich moeten verhouden tot hun medeleerlingen en tot de wereld waarin ze leven.

Toekomstperpectief: “Duurzame school, samen ontwerpen en slim inrichten”

De kinderen en leerkrachten zijn zoveel mogelijk betrokken geweest bij het ontwerp; ze hebben invloed gehad op de ontwikkeling van de leeromgeving van de toekomst: dynamisch, open, duurzaam en mensgericht. Het is een comfortabel, flexibel ingericht gebouw gericht op ontmoeting en samenwerking binnen de school en binnen de gemeenschap.

In de scholen zijn leerdomeinen gecreëerd. Dit zijn ruimtes die aanpasbaar zijn naar diverse lestypen: groepsgericht en zelfstandiger. Daarnaast beschikken de stamgroepen en hun groepsleerkracht over een eigen ruimte, waar ze op bepaalde momenten van de dag samenkomen. Deze ruimte is, waar mogelijk, zo klein mogelijk gehouden (maximaal 40 m2), zodat er binnen het gebouw meer ruimte overblijft voor de flexibele werkruimtes.

In de leeromgeving kunnen meerdere activiteiten tegelijkertijd plaatsvinden, zonder dat deze ruimtes generiek worden. Diversiteit, personalisatie en het specifieke doel van de verschillende activiteiten staan centraal. Leeromgevingen waar de gemeenschap wordt geïntegreerd en waar creativiteit, innovatie, identiteit en duurzaamheid alle ruimte krijgen en waar de leerlingen en leerkrachten ideeën en inspiratie kunnen uitwisselen, bieden een basis voor een leven lang leren.

Het Next Level schoolgebouw is transparant en duurzaam. Om duurzaamheid te realiseren wordt er zo optimaal mogelijk gebruik gemaakt van de natuurelementen. Zo worden aarde, water, lucht en zonlicht ingezet als primaire energiebronnen. Belangrijk hierbij is dat de materialen die gebruikt worden ook duurzaam zijn en kunnen worden hergebruikt (Cradle2cradle). Op lange termijn wordt zo fors bespaard op de exploitatielasten. Het bespaarde geld kan ingezet worden voor de uitvoering van de primaire onderwijstaken.

Het gebouw kenmerkt zich door veel daglicht, een passende, uitdagende, flexibele inrichting, een prettige akoestiek en door zeer bewust kleurgebruik (Zie bijlage ter voorbeeld/ inspiratie). Het biedt een gezonde leef- en leeromgeving waar iedereen zich comfortabel en veilig kan voelen. De inrichting levert een grote positieve bijdrage aan het werkplezier.

Maatschappelijke waarde

De Next Level School heeft de ambitie in zich om een plek te zijn waar de gemeenschap trots op is. De school is een voorbeeldplek, door een structurele invulling van de duurzaamheidsfilosofie, voor mens en planeet.

In Friesland zijn meerdere netwerken actief om hierbij te helpen, zoals bijvoorbeeld Vereniging Circulair Friesland en SPARK the Movement. Next Level onderwijs zoekt aansluiting bij deze en andere partners, want goed onderwijs op alle niveaus en het bouwen aan slimme verbindingen helpen om duurzaam doen en denken in de regio te versnellen.

Wil je meer weten over dit thema of wil je meepraten over dit thema, neem dan contact met ons op.

Nieuws over dit thema

De expeditie is op tour!

De expeditie is gestart! Op de Finne in Jistrum zijn de scholen vol enthousiasme gestart met de plastic soup expeditie. In korte tijd zijn ze zich goed bewust geworden van de hoeveelheid plastic [...]

Expeditie Next Level groot succes!

Op de Waddenconferentie waar de ministers van Duitsland, Denemarken en Nederland praten over de toekomst van de Wadden, laat Terschelling en met name de kinderen van de Next Level scholen van [...]