Onderwijs maak je samen

Voor alle kinderen een veilige plek creëren waar zij zich kunnen ontwikkelen tot succesvolle en gelukkige volwassenen is onze ambitie. Dit om alle kinderen in Nederland optimale onderwijskansen te bieden, ongeacht hun woonplaats en de omvang van de school. Of een kind in de stad woont of op het platteland, dat mag in de toekomst geen verschil maken!

 

Atelier “Samen goed onderwijs”:

Dit atelier werkt aan het organisatiemodel en de organisatieprincipes van Next Level onderwijs. Elementen zoals groepsdoorbrekend, specialismen inzetten, samenwerken met de gemeenschap komen daarin tot uiting. Daarbij wordt meegenomen de wijze waarop dat in krimpgemeentes ook succesvol neergezet kan worden.

De mens kan slechts werkelijk mens worden als hij deel is van een gemeenschap die hem de mogelijkheden geeft zichzelf te zijn. Hierbij draait het om het inzicht dat een school geen deel dient te worden van de gemeenschap, maar dat de gemeenschap deel wordt van de school.

De school is een voorbeeldplek, door een structurele invulling van de duurzaamheidsfilosofie, voor mens en planeet. Herkenbaar en transparant. Er wordt geïnvesteerd in een structureel samenwerkingsverband met de mienskip. De buurt is welkom in de school, waarbij we de buurtbewoners uitnodigen om hun kennis de school in te brengen. Samen te werken. Wij hebben met elkaar de ambitie om een school te zijn waar de gemeenschap trots op is.

Belangrijkste onderwerpen van het Atelier zijn:

• Het creëren van een uitnodigende, vitale school in en met de gemeenschap

• Partijen uit de samenleving participeren en werken samen met de school

• De school staat midden in de samenleving

• Vitaliserend organiseren: leerkrachten zijn met hun vak bezig en niet met rompslomp

• Het is de samenwerking tussen mensen die tot resultaten leidt

• Borgen van de continuïteit van goed onderwijs

• De school heeft een minimale grootte 50/70 leerlingen

Identiteitsrijk

Het onderwijs moet goed zijn en de kinderen moeten ook een gelukkige periode op school hebben waarin ze veel leren. Leren over alle vakken die er zijn, maar ook leren over hun eigen mogelijkheden en talenten en leren over de wereld waarin ze leven en hoe ze daarin hun eigen plek krijgen. We noemen dat ook wel een identiteitsrijke school waarin veel te leren is op het gebied van onderwijs, pedagogiek en levensbeschouwing. Bij dit laatste is respect, tolerantie, kennis van andere culturen en hun eigen mening vormen van groot belang. Identiteitsrijk, gezamenlijk verwoord vanuit een mens- en maatschappijvisie, dat is van waaruit leerkrachten werken.

Toekomstperpectief voor krimpgegebieden; scholen met satellieten

In een van de Next Level ateliers heeft een groep leerkrachten het idee van satellietscholen uitgewerkt. Als een model voor krimpgebieden en met als doel goed onderwijs te kunnen blijven borgen, ook als het aantal kinderen in het dorp daalt.

Wat we nodig hebben zijn situaties waarin kinderen kunnen leren. Scholen met kleinere satellieten, waardoor leren vlak bij huis kan plaatsvinden. Eén organisatie, die met één zelfsturend professioneel team, één pedagogische visie in een doorgaande lijn betrokken is bij de ontwikkeling van kinderen in die belangrijke periode van hun 2de tot hun 13de jaar. We denken aan een minimale omvang van 200 á 300 leerlingen. Deze hoofdvestiging ontwerpt en regisseert het onderwijsproces ook voor de satellieten.

Gepersonaliseerd onderwijs in de buurtschool, als satelliet verbonden aan de hoofdvestiging: Vier handen (leraar en assistent) minimaal per groep, zo’n 50 á 70 leerlingen. Soms wél naar de buurtschool. Activiteiten die beter in grotere groepen kunnen plaatsvinden, vinden in de hoofdvestiging plaats. De kinderen uit de satellietdorpen gaan er dan naar toe.

Een mienskips-skoalle. De school nodigt niet alleen ouders uit om te participeren, maar ook buren, grootouders, mensen die over hun beroepen of hun roeping willen komen praten, of met de kinderen aan het werk willen. Er worden excursies en snuffelstages georganiseerd. In dorpen en wijken wordt in sterke samenhang met de buurt (mienskip) onderwijs uitgeoefend. De vakman(vrouw) organiseert het, de mienskip voelt zich eigenaar. Next Level onderwijs in optima forma!

Wil je meer weten over dit thema of wil je meepraten over dit thema, neem dan contact met ons op.

Nieuws over dit thema

Het Friese model

HET FRIESE MODEL De Friese onderwijsinstellingen werken met elkaar samen aan het Friese model. Vernieuwing van primair onderwijs en vernieuwing van de opleiding voor leerkrachten. Eigentijds en [...]