Next Level in de praktijk

Next Level School is de school van de toekomst, maar sommige scholen passen de principes van Next Level nu al in de praktijk toe. Bijvoorbeeld in het project ‘Godinnen op Terschelling’ op openbare basisscholen ‘t Hunnighouwersgat, Prinses Margrietschool en ’t Jok.

Terschelling – Aphrodite, Persephone, Hestia, Artemis en Demeter zijn Griekse godinnen die op Terschelling werken. Niet in het echt natuurlijk. Dit zijn de archetypen voor de medewerkers van de van het Openbaar Onderwijs Terschelling. Toen het vervangingsfonds in 2014 met een tenderregeling ‘Werkplezier’ een subsidiemogelijkheid aanbood om een preventieve werkwijze op personeelsbeleid op te zetten, startte Willy Cupido – de Turck, directeur bestuurder van Openbaar Onderwijs Terschelling, het project ‘Godinnen op Terschelling’. Doel van het project was enerzijds om meer ‘ lucht’  aan de mensen te geven en anderzijds om hen meer inzicht in hun eigen mogelijkheden te geven. Om balans te krijgen tussen reële en ervaren werkdruk.

Twee jaar geleden begon dit project met een training van acteurs over de archetypen van de Griekse godinnen. Medewerkers mochten naar aanleiding hiervan aangeven in welk archetype ze zich het meest herkenden en van welk archetype zij nog meer wilden leren. Na deze training werden er achttien workshops aangeboden, waarvan de medewerkers er een aantal mochten volgen. Doordat je aan de hand van de archetypen de talenten en vaardigheden van medewerkers in kaart brengt, weet je ook waar valkuilen liggen. Op die manier blijf je scherp in je werk.

Feedback geven

Naast deze workshops is een spel ontwikkeld. In dit spel worden de SBL-competenties, die overigens veel overeenkomen met de 21-eeuwse vaardigheden, gekoppeld aan verschillende niveaus. Het spel wordt jaarlijks gespeeld. “Alle medewerkers mogen hun eigen vaardigheden inschatten op basis van niveaus en gaan daarover in gesprek met de andere medewerkers. Op die manier krijgen ze ieder jaar een goed beeld van hun voortgang en kunnen ze samen bepalen waar in de komende periode het accent op gelegd wordt”, zegt Willy.

Willy: “Wij voeren vanaf dit schooljaar de functioneringsgesprekken ook door middel van dit spel. Waar de gesprekken voorheen steeds meer gesprekken over tekortkomingen in het werk of de werkplek waren, gaat het nu vooral over de vaardigheden van de leerkrachten en wat zij zelf doen om deze aan te laten sluiten bij dat wat nodig is in de dagelijkse praktijk. Medewerkers worden steeds meer eigenaar van hun eigen ontwikkeling.’’ Aandacht voor talentontwikkeling, dat past volgens Willy perfect bij Next Level School.

Voor meer informatie over het project: www.vervangingsfonds.nl (zoeken op het woord Godinnen).