Aan de slag!

Door Iris de Jong, Student NHL

Aan de slag!
Op 4 en 9 november 2015 kwamen zo’n 100 medewerker uit het basisonderwijs in Friesland bij elkaar voor de kick-off  van het project Next Level School. Het project biedt de medewerkers de kans om zelf na te denken over de inrichting van het onderwijs van de toekomst.

Met een inspirerende introductie maakten vier vertegenwoordigers van de te vormen ateliers de deelnemers enthousiast voor één van de thema’s:

Gepersonaliseerd leren
Stel dat er een programma zou zijn waar kinderen op hun eigen niveau en op hun eigen wijze aan het werk zouden kunnen gaan. Dat ze gevolgd en bijgestuurd kunnen worden en dat de leerkracht duidelijk in beeld heeft waar de leerlingen zijn in hun ontwikkeling. Als zo’n programma ontwikkeld wordt, hebben leerkrachten weer tijd over voor prachtige, gevarieerde lessen. Alet van Elburg, werkzaam bij Stichting Palludara, vertegenwoordigt het gepersonaliseerd leren: “Leren gaat niet 100% om het opdoen van kennis, maar het kind staat centraal!”

Duurzame school
Bij het woord duurzaam denken we al snel aan de manier waarop wij als school omgaan met het milieu, energieverbruik en het gebouw. Duurzaam onderwijs is meer: onderwijs dat op alle gebieden goed is voor de mensen die er werken en de mensen die er les krijgen. Onderwijs dat mensen bewust maakt van hun omgeving en iets toevoegt aan een toekomstbestendige maatschappij. Volgens Willy Cupido van openbaar onderwijs Terschelling is het ontzettend belangrijk om duurzaamheid niet uit het oog te verliezen. “Maar”, vraagt ze zich af, “in hoeverre ben jij je bewust van de duurzaamheid?”

21e-eeuwse vaardigheden
Onze maatschappij verandert voortdurend. En met de maatschappij verandert ook ons onderwijs. Tenminste, die beweegt idealiter mee met deze dynamiek! We leiden onze leerlingen op om in de toekomst gelukkig en succesvol te functioneren in de maatschappij. Een uitdagende taak, want hoe ziet die toekomst er eigenlijk uit? 80% van de leerlingen die nu primair onderwijs genieten, zullen later banen hebben die we nu nog niet eens kennen! Adelien Buruma van PCBO Tytsjerksteradiel: “Kinderen van nu zullen waarschijnlijk banen krijgen die nu nog niet bestaan. Welke vaardigheden hebben zij dan nodig?”

Overal goed onderwijs
Ieder kind heeft recht op een veilige plek waar het zich kan ontwikkelen tot een succesvolle en gelukkige volwassene. ‘Overal goed onderwijs’ heeft de ambitie om alle kinderen in Nederland optimale onderwijskansen te bieden, ongeacht hun woonplaats en de omvang van de school. Annette Pool van OPO Furore,: “Of een kind in de stad woont of op het platteland, dat mag in de toekomst geen verschil maken!”

De school van de toekomst krijgt de komende maanden steeds meer vorm. Eens in de 4-6 weken wordt er een bijeenkomst georganiseerd waar de deelnemers aan de ateliers de koppen bij elkaar steken om te brainstormen over de invulling van de Next Level School.

Hennie Vermeij, programmadirecteur: “Next Level School… Wij gaan zelf óók naar een hoger platform.”