Next Level School

Hoe ziet de school van de toekomst eruit? Wat hebben leerlingen en leerkrachten nodig om leren leuker en beter te maken? Het project Next Level School gaat op zoek naar antwoorden en hoopt binnen drie jaar een prachtige duurzame voorbeeldschool te kunnen presenteren!

Next level School is een innovatieve beweging met de focus op het primaire onderwijs.

Missie
De Next Level School is een plek waar kinderen zich kunnen ontwikkelen om in de maatschappij van straks succesvol en gelukkig te kunnen zijn.

Visie
De Next Level School is een school;

 • waar het curriculum bestaat uit kennisvakken, persoonsvorming en goed burgerschap,
 • waar gepersonaliseerd leren is ingevoerd,
 • waar je goed onderwijs geniet, of dat nu in een dorp is of een stad,
 • met een prettige leer en werkomgeving voor kind en leerkracht afgestemd op de onderwijsvorm en inhoud,
 • met een verantwoorde plek midden in de samenleving.

Netwerk
Next Level School functioneert als een netwerk waarin de verschillende partijen een eigen rol en taak hebben:

 1. De ateliers van onderwijsmensen die inhoudelijk de 4 gelijknamige thema’s voor onderwijsvernieuwing uitwerken:
  * Gepersonaliseerd leren
  * Overal goed onderwijs
  * De duurzame school
  * De 21e eeuwse vaardigheden
 2. Kernteam:  vertegenwoordigers uit de onderwijskoepels halen de wensen en behoeftes uit het veld op, brengen nieuwe ontwikkelingen samen en inspireren, verbinden en initiëren.
 3. Partners voegen waarde toe door het delen van kennis, expertise en inspiratie. Dit vindt vraag gestuurd plaats, vanuit de behoefte van de ateliers.
 4. Initiatiefnemers van het eerste uur PCBO Tytsjerksteradiel, Stichting Palludara, OPO Furore en het  Openbaar Onderwijs Terschelling.  De stuurgroep maakt het project mogelijk met geld en inzet van mensen en houdt de vinger aan de pols.In de stuurgroep van Next Level School zijn bestuurders vertegenwoordigd van de bovengenoemde hoofdsponsors. De stuurgroep heeft een toezichthoudende functie op onder meer de resultaten van de ateliers en de begroting 2015-2016. De stuurgroep benadrukt het belang van controlling van het proces naar empowering van de medewerkers en van planning naar experimenteren om in samenwerking tot goede, gedragen resultaten te komen. Provincie Friesland heeft de start van de beweging mogelijk gemaakt.
 5. Het programmamanagement organiseert, faciliteert en stimuleert de voortgang van het programma.

Twee fases
Het programma Next Level School bestaat uit twee fases. De eerste fase loopt tot en met 2016. In deze fase werken de ateliers aan het ontwerp van de school van de toekomst,  welke halverwege 2016 gepresenteerd zal worden. De tweede fase wordt afgerond in 2018; het jaar dat Leeuwarden  de culturele hoofdstad van Europa is. Doel is dat er een voorbeeldschool gepresenteerd wordt waar het onderwijs inspiratie uit kan halen!

Next Level School; Samen, voor hún toekomst!

Wil je meer weten, neem dan contact met ons op!

Neem contact op

Next Level School
Hennie Vermeij
Telnr: 06-51270129
E-mailadres: info@nextlevelschool.frl