Verslag workshop ‘Gepersonaliseerd leren’

Door Iris de Jong, student NHL

Eind december heeft een groep van twintig deelnemers gebrainstormd over de school van de toekomst. Dit vond plaats in een lokaal van de NHL. De bijeenkomst stond in het teken van kennismaken en brainstormen.

Na een korte introductie vond er een kennismakingspel plaats. Hierbij interviewde de groep elkaar in tweetallen. Dit interview kon gaan over de levensstijl, hobby’s, maar ook visies op het onderwijs of hele andere zaken. Dit bracht overeenkomsten op tafel zoals het belang van de interactie met de leerlingen en kijken naar het kind. Ook kwamen nieuwe inzichten in beeld: een van de deelnemers vertelde over haar klas die een biologieles kreeg van een boswachter. Een praktische, informatieve les. Er werd enthousiast op gereageerd.

Daarna werd er gebrainstormd. Het was van belang om elkaars visies helder te hebben. Het brainstormen gebeurde door middel van een groot wit vel papier waarop geschreven kon worden.

De groep was creatief en liet dit zien door out-of-the-box te denken. Dit uitte zich in de tekeningen die op het papier verschenen.

Na de lunch werd er verder gebrainstormd over nieuwe ideeën. Initiatieven als: een eigen verantwoordelijkheid creëren vanuit het kind zelf, technologie laten afstemmen op het kind en werken vanuit de huidige ervaringen kwamen op het witte vel te staan.

Als afsluiter werd er een onverwachte activiteit georganiseerd. Er werden ballonnen uitgedeeld en daarop moest de groep een eigen ‘angst’ op schrijven. Iets waar de deelnemers bang voor zijn of iets wat in het huidige onderwijs veel gebeurt, waarvan ze het absoluut niet willen meenemen naar Next Level School. Leuzen als: “Geen sfeer”, “meer administratie” en “negatieve energie” werden op de ballonnen geschreven. Vervolgens werden de ballonnen kapot geprikt en mochten de deelnemers om de beurt in de camera vertellen hoe ze de school zien over vijf jaar.