Medewerkers van de deelnemende organisaties zijn ingedeeld in vier ateliers: gepersonaliseerd leren, 21e eeuws vaardigheden, overal goed onderwijs en de duurzame school.  Om de vijf weken, werken zij verder aan de uitdaging van het betreffende atelier.

Gepersonaliseerd leren

De uitdaging van dit atelier is: Wat is er voor nodig dat kinderen volledig op hun eigen wijze & niveau met moderne middelen kunnen leren? Denk daarbij ook aan de impact voor leerkrachten, ouders en school.

Samen goed onderwijs

De uitdaging van dit atelier is: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen overal goed onderwijs kunnen krijgen?

Duurzame school

De uitdaging van dit atelier is: Wat is er nodig voor onderwijs dat duurzaam is voor people (mens & organisatie), planet (milieu) en profit (waarde toevoegen aan de maatschappij)?

21e eeuwse vaardigheden

De uitdaging van dit atelier is: Welke competenties hebben kinderen van de toekomst nodig om straks succesvol en gelukkig in de maatschappij te kunnen functioneren? Hoe draagt het onderwijs daaraan bij?