Onderwijs is teamsport

Wat zie je op de scholen?

Iedere school heeft een eigen schoolplan, samengesteld op basis van een door leerkrachten en schoolleider vastgestelde visie.  Die visie is leidend. Dit betekent ook dat de leerkrachten in de onder-, de midden- en de bovenbouw in een doorgaande lijn  onderwijs aanbieden. Immers, goed onderwijs vraagt teamwork!

De Next Level monitor is daarbij een krachtig hulpmiddel, een online tool waarmee het team haar ambities bepaalt. Die ambities leiden tot een (schooljaar-)plan, waardoor het team doelgericht kan werken. Op school is ruimte voor innovatiesessies, waarbij deelnemers van andere scholen aanwezig kunnen zijn. Op initiatief vanuit leerkrachten en intern begeleiders worden thema’s benoemd die met elkaar worden uitgewerkt. Deze workshops kunnen worden ondersteund door experts uit het Next Level netwerk.

“Ik heb echt het idee dat door het Next Level programma ik invloed heb op wat wij met elkaar op school gaan ontwikkelen.”
– Leerkracht over Next Level

Teamwork als basis voor succes

Succesvolle veranderingen vinden bottom-up plaats, op basis van een gezamenlijk vastgestelde visie en aanpak. Leiderschap en eigenaarschap bij veranderingen zetten de toon. Leerkrachten en schoolleider maken met elkaar afspraken, met een goed plan met prioriteiten die bij de leerlingen, de school én het team passen. Schoolleiders spelen hierin een cruciale rol als aanjager en faciliteren het proces.  In Next Level meet-ups en ateliers delen schoolleiders en leerkrachten met collega’s van andere scholen hun plannen, ervaringen en expertise.

“De Next Level aanpak helpt ons bij het vormen van beleid en onze strategie en geeft ons houvast bij het maken van de plannen voor komend jaar.”
– Schoolleider over Next Level

Experts ondersteunen vraaggestuurd

Het netwerk werkt samen met experts die de scholen vraaggestuurd ondersteunen. Zij participeren met onderwijskundige ervaring en innovatief vermogen en onderschrijven de Next Level aanpak vanuit de 4 thema’s Personaliseren van leren, Samen goed onderwijs, De duurzame School en het Curriculum.

Samen ontwikkelen

Innovatie op school wordt zichtbaar door samen te werken op relevante thema’s. Dit doen we vanuit een gezamenlijke ambitie en visie, passend bij de school. Het Next Level programma biedt de scholen een raamwerk en een aanpak om dat mogelijk te maken.